Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Spread September 2020

Laatste update | 1 september 2020

Definities

Voor een omschrijving van de in deze Algemene Voorwaarden gehanteerde definities, te herkennen aan een hoofdletter, wordt verwezen naar Bijlage A, wat een onlosmakelijk deel vormt van deze Algemene Voorwaarden. 

Introductie

Spread is een online vliegticketvergelijker die via haar Website op naam van de Reiziger boekingen maakt voor Vliegtickets. Spread is zelf uitdrukkelijk geen partij bij de uiteindelijke overeenkomst(en) van Opdracht.

Met hieronder genoemde partnerwebsites heeft Spread een samenwerkingsovereenkomst gesloten, waarbij Spread in opdracht van de partnerwebsite de boeking afhandelt. 

 • Vlucht(en): uitgevoerd door de door u geselecteerde luchtvaartmaatschappij; 

 • Verzekeringen: uitgevoerd door RISK Verzekeringen;

 • Betalingen: uitgevoerd door In3;

 • Bomen planten ter compensatie CO2: uitgevoerd door Trees for All

U kunt via Spread één of meer boekingen tegelijkertijd doen. Spread attendeert u erop dat, ongeacht de diversiteit aan eventuele boekingen, iedere boeking een uitzonderlijke boeking is en de boekingen niet resulteren in een (pakket)reisovereenkomst. De wettelijke bepalingen met betrekking tot (pakket)reisovereenkomsten zijn op uw boekingen derhalve niet van toepassing. De prijs voor het totaal aan boekingen is gelijk aan de optelsom van de tarieven voor elke separate boeking. 

Spread is als vliegticketvergelijker niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de via haar Website gereserveerde Diensten. Daarnaast kan Spread niet instaan voor de kwaliteit of betrouwbaarheid van de gereserveerde Diensten, noch op een goede aansluiting tussen de diverse onderdelen van de gereserveerde Diensten. Op deze Diensten zijn de voorwaarden van de betrokken Dienstverlener van toepassing. Deze voorwaarden kunt u rechtstreeks bij de Dienstverlener verkrijgen. 

In het kader van de nieuwe Wet op de Reisovereenkomst van 1/7/2018 is Spread bij de boeking van een Gekoppeld Reis Arrangement (meerdere boekingen tegelijkertijd) wel verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de via haar Website gereserveerde Diensten. Deze verantwoordelijkheid wijst echter niet de hoedanigheid van Spread van online vliegticketvergelijker die via haar Website in naam van de Reiziger boekingen maakt voor Vliegtickets en/of transfers. 

De hierna volgende bepalingen, zijn van toepassing op alle Diensten die Spread aanbiedt. De Opdrachtgever aanvaardt deze Algemene Voorwaarden (tezamen met het Privacy Statement en de Disclaimer) als onderdeel van het boekingsproces – nadat de Opdrachtgever de gelegenheid gehad heeft de voorwaarden te lezen, printen en/of op te slaan.

Spread B.V is gevestigd op de Verlengde Poolseweg 16 te Breda.

E-mail: info@spread.nl

KVK: 75854295

BTW: ​NL 860420838B01 

Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden 

Artikel 1 De van toepassing zijnde (algemene)voorwaarden

Artikel 2 De Opdracht in het algemeen

Artikel 3 De boekingsopdracht

Artikel 4 Betaling en levering

Artikel 5 Tarieven

Artikel 6 Aansprakelijkheid

Artikel 7 Wijziging of annulering door Spread

Artikel 8 Wijziging of annulering door de Opdrachtgever

Artikel 9 Indienen restitutieverzoek

Artikel 10 Reisdocumenten

Artikel 11 Boeken van vluchten

Artikel 12 Bagage meenemen

Artikel 13 Servicepakketten

Artikel 14 Rente en incassokosten

Artikel 15 Geschillen

Artikel 16 Intellectuele eigendomsrechten

Artikel 17 Disclaimer

Artikel 18 Privacy

Artikel 19 Algemeen

Artikel 20 Toepasselijk recht 

Artikel 1 - De van toepassing zijnde (algemene) voorwaarden 

Naast deze Algemene Voorwaarden zijn, indien u via Spread een boeking maakt, de desbetreffende (vervoers/verblijfs/verzekerings-) voorwaarden van de Dienstverlener(s) van toepassing. Deze zijn te vinden op de Website(s) van de desbetreffende Dienstverlener(s). Bij klachten over de (uitvoering van de) gereserveerde Dienst(en) kunt u op basis van de desbetreffende voorwaarden alleen de uitvoerende Dienstverlener(s) aanspreken. 

Wanneer u gebruik maakt van een door u gereserveerde dienst zijn de algemene voorwaarden van Spread, de vervoers- en ticketvoorwaarden van de gekozen luchtvaartmaatschappij, de betalingsvoorwaarden van In3, de voorwaarden van de extra optionele diensten van verzekeraar Risk en de voorwaarden van Trees for All van toepassing. 

Artikel 2 - De Opdracht in het algemeen 

De overeenkomst van Opdracht komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op de overeenkomst van Opdracht alsmede de daarmee van toepassing zijnde voorwaarden van de Dienstverlener heeft aanvaard en de eerste termijn heeft betaald. Met het aanvaarden van de toepasselijke voorwaarden is de Opdrachtgever gebonden aan de Opdracht.

Artikel 3 – De Boekingsopdracht

Het maken van een boeking 

Voor het maken van een Boeking dient u ten minste 18 jaar of ouder te zijn en ook anderszins handelingsbekwaam te zijn voor het maken van een Boeking. Indien u niet 18 jaar of ouder bent of niet handelingsbekwaam, bent u niet bevoegd een boeking te maken en/of akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden. In dat geval heeft Spread het recht om de overeenkomst van Opdracht als niet tot stand gekomen aan te merken. 

Indien de Opdrachtgever een boeking voor meerdere personen maakt, verklaart de Opdrachtgever door het geven van de Opdracht expliciet gemachtigd te zijn om deze Algemene Voorwaarden namens zichzelf en namens alle leden van de groep te aanvaarden. 

Als de door u opgegeven persoonsgegevens tussentijds wijzigen moet u de desbetreffende Luchtvaartmaatschappij hiervan direct op de hoogte stellen.

Uitgifte Vliegtickets 

Sinds 2008 is het voor bij IATA aangesloten luchtvaartmaatschappijen niet meer mogelijk om papieren Vliegtickets uit te geven en worden door Spread als handelaar namens deze luchtvaartmaatschappijen alleen nog elektronische Vliegtickets uitgegeven. Met een elektronisch Vliegticket kunt u net als een papieren Vliegticket online of bij de desbetreffende balie van de luchtvaartmaatschappij inchecken. Sommige (niet IATA) luchtvaartmaatschappijen hebben niet de mogelijkheid om elektronische Vliegtickets af te geven. 

Indien de Opdrachtgever via Spread een vlucht heeft geboekt waarvoor geen elektronisch Vliegticket afgegeven kan worden, dient u op de luchthaven van vertrek bij de balie van de gekozen luchtvaartmaatschappij in te checken. 

Bevestiging van een Lijndienst Vliegticket 

Bij boekingen van een Lijndienst Vliegticket, ontvangt de Opdrachtgever een e-mailbericht van Spread. Dit bericht bevat een Boekingsbevestiging met het Elektronische vliegticket (dit is tevens de factuur) die de Opdrachtgever binnen 1 uur na het definitief bevestigen van de Opdracht op de Website ontvangt. Indien de Opdrachtgever deze e-mail niet ontvangt, dient de Opdrachtgever direct contact op te nemen met de klantenservice van Spread.

Herroeping/bedenktijd

Er geldt geen herroepingstermijn of bedenktijd. Vanaf het moment dat de Opdrachtgever op betalen en bevestigen drukt, is de boeking definitief. Indien de Opdrachtgever niet betaalt en/of na boeking en betaling afziet van de boeking, dan zijn de annuleringsvoorwaarden als genoemd in artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Minimaal en maximaal boekingsbedrag

De opdrachtgever kan bij een boeking voor maximaal 9 verschillende passagiers een vliegticket aanschaffen. Daarnaast geldt er ook een limiet wat betreft het minimum en maximum aankoopbedrag van de boeking. Het minimaal gestelde bedrag voor een boeking bedraagt 100 euro, het maximale bedrag 3.000 euro. 

Artikel 4 – Betaling en levering

Betaling

Spread hanteert de betalingsvoorwaarden van betalingspartner In3. Wanneer de opdrachtgever akkoord gaat met de betaling gelden voor de opdrachtgever de gestelde voorwaarden van In3. Indien de opdrachtgever niet aan zijn/haar betalingsverplichtingen voldoet, is de opdrachtgever in verzuim en zal In3 dit verder in behandeling nemen. Als er zich problemen voordoen of vragen zijn omtrent de betalingen, dient er contact te worden opgenomen met In3. Betalen via In3 is alleen mogelijk via Ideal. Om de betaling succesvol te kunnen voltooien is het een vereiste dat de opdrachtgever aangesloten is bij een Nederlandse Bank. Indien dit niet het geval is en de opdrachtgever geen gebruik kan maken van Ideal, kan de betaling niet worden voltooid.

Levering

Zodra de online boeking is afgerond en het verschuldigde bedrag van de eerste termijn is betaald, zal het elektronisch vliegticket worden uitgegeven en aan de Opdrachtgever worden geleverd. Het elektronisch vliegticket zal uiterlijk 1 uur na betaling door Spread per e-mail naar het door de Opdrachtgever opgegeven e-mail adres worden verzonden. Wanneer de Opdrachtgever geen e-mail ontvangt met het elektronisch vliegticket en/of de Voucher, dient de Opdrachtgever direct contact op te nemen met de klantenservice van Spread. Indien levering van het Vliegticket en/of de Voucher niet mogelijk is door een vergissing en/of fout gemaakt door de Opdrachtgever, zoals maar niet beperkt tot het doorgeven van een onjuist of onvolledig e-mailadres, dan is Spread noch de Dienstverlener hiervoor aansprakelijk. 

Bij Spread kan er via betalingspartner In3 alleen betaald worden in drie termijnen. De opdrachtgever ontvangt zijn elektronische vliegticket na de betaling van de eerste termijn. De overige twee termijnen dienen betaald te worden verdeeld over twee betaalmomenten die 30 en 60 dagen na de boeking zullen plaatsvinden. Voor deze betaling zal de Opdrachtgever een e-mail krijgen die verstuurd wordt naar het opgegeven e-mailadres voor de boeking. Wanneer de opdrachtgever om welke reden dan ook geen gebruik maakt van zijn/haar Vliegticket, dient het bedrag van de tweede en derde betalingstermijn nog steeds te worden betaald.

Artikel 5 – Tarieven

De prijs van een Vliegticket in de stap ‘betalen’ van de online boekings- en betalingsprocedure is een kostenoverzicht van de totale prijs opgenomen. De prijs van een Vliegticket is opgebouwd uit de prijs van de vlucht per persoon plus de belastingen en toeslagen. 

Luchthavenbelastingen zijn afhankelijk van de gekozen luchtvaartmaatschappij, de vliegroute en de luchthavens waar u tijdens een vlucht moet overstappen. Security- en/of brandstoftoeslagen worden door luchtvaartmaatschappijen en andere derden verplicht gesteld. 

Ook zijn de luchthavenbelastingen en toeslagen aan onder andere koersverschillen onderhevig. Tijdens het boekingsproces zal in eerste instantie een indicatie van de belastingen worden gegeven. Tijdens het afronden van uw boeking wordt het exacte bedrag vermeld. 

Aanvullende kosten

Spread is gerechtigd aanvullende kosten in rekening te brengen die betrekking hebben op de afhandeling en de verwerking van de boeking. Tevens brengt Spread boekingskosten in rekening. 

Luchtvaartmaatschappijen kunnen toeslagen berekenen voor ingecheckte bagage. De toeslagen gelden per stuk bagage en variëren per luchtvaartmaatschappij. Luchtvaartmaatschappijen kunnen tevens toeslagen voor bijvoorbeeld consumpties aan boord en inchecken op de luchthaven in plaats van online inchecken in rekening brengen. Ook kan de luchtvaartmaatschappij extra kosten in rekening brengen voor voorkeursmaaltijden en -zitplaatsen. De Reiziger is zelf verantwoordelijk voor het opvragen van extra toeslagen die de luchtvaartmaatschappij berekent. 

Luchthavens kunnen lokaal een aanvullende vertrekbelasting berekenen. Deze vertrekbelasting staat los van het door de Opdrachtgever geboekte Vliegticket en wordt plaatselijk berekend door de luchthaven. De hoogte van deze vertrekbelasting kan variëren en verschilt per bestemming. Spread noch de Dienstverlener is aansprakelijk voor (de betaling van) dergelijke lokaal opgelegde vertrekbelastingen.

Optionele kosten

Bij Spread kan de Opdrachtgever gebruik maken van extra optionele Diensten naast de aankoop van vliegtickets. Hierbij gelden de algemene voorwaarden van de desbetreffende dienstverlener, in dit geval RISK Verzekeringen en Trees for All. Spread biedt de volgende drie verschillende extra optionele diensten aan: vliegticketgarantie, Reis- en/of annuleringsverzekeringen en de mogelijkheid voor het laten planten van één of meerdere bomen voor het (gedeeltelijk) compenseren van de CO2-uitstoot tijdens de vliegreis.

Vliegticketgarantie

U kunt bij Spread tegen betaling een vliegticketgarantie afsluiten via RISK verzekeringen. Met een vliegticketgarantie bent u verzekerd dat de vooruitbetaalde reissom van uw Vliegticket wordt terugbetaald indien een Luchtvaartmaatschappij in gebreke blijft uitsluitend in geval van een faillissement. Er wordt een maximum bedrag van € 1.500 uitgekeerd. U dient er rekening mee te houden dat de garantie binnen 7 dagen na boeking afgesloten dient te zijn. Indien u een vliegticketgarantie afsluit zijn ​de Polisvoorwaarden van de vliegticketgarantie van RISK van​ ​toepassing. 

Reis- en/of annuleringsverzekeringen

U kunt bij Spread tegen betaling een reis- en/of annuleringsverzekering afsluiten. Met een reisverzekering gaat u goed voorbereid op reis en bent u verzekerd tegen beschadiging, verlies en diefstal van uw bagage. Ook bent u verzekerd voor medische kosten die niet vergoed worden door uw zorgverzekering. Het type ‘Garant’ is de gemiddelde dekking die u bij het afsluiten van een reis en/of annuleringsverzekering ontvangt. Indien u een hogere dekking wenst, dient u contact op te nemen met de klantenservice van Spread. Het afsluiten van een reisverzekering is alleen mogelijk indien u woonachtig bent binnen Nederland (met uitzondering van de Nederlandse Antillen). Bovendien dient u een ziektekostenverzekering te hebben in Nederland. Met een annuleringsverzekering bent u verzekerd tegen kosten die u moet maken wanneer u niet op reis kunt door ernstige verhindering. Denkt u hierbij aan een ongeval, ziekte of overlijden van familieleden. De kosten voor het afsluiten van een reis- en/of annuleringsverzekering worden tijdens het boekingsproces getoond. Indien u een reis- en/of annuleringsverzekering afsluit zijn de​ ​Polisvoorwaarden van RISK verzekeringen Annuleringsverzekering​ ​en/of Reisverzekering van toepassing​. 

Boom planten

U kunt bij Spread tegen betaling één of meerdere bomen planten waarmee u de CO2-uitstoot van uw vliegreis (gedeeltelijk) kunt compenseren. Wanneer u van deze dienst gebruik maakt, zal onze partner Trees for All het door u gekozen aantal bomen planten in het Kibale National Park in Oeganda. Meer informatie over dit project en over Trees for All kunt u vinden op https://treesforall.nl/. Indien u ervoor kiest van deze dienst gebruikt te maken, zijn de​ ​algemene voorwaarden van partner Trees for All van toepassing.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

Spread neemt bij de uitoefening van haar werkzaamheden als handelaar/bemiddelaar de zorgplicht van een goede opdrachtnemer in acht. 

Spread aanvaardt geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken Dienstverlener(s), noch voor de juistheid van de door deze Dienstverlener(s) verstrekte informatie (al dan niet via de Website van Spread). 

Spread aanvaardt evenmin aansprakelijkheid indien de Opdracht niet kan worden uitgevoerd wegens overmacht. Onder overmacht wordt onder meer, maar niet beperkt tot, verstaan een tekortkoming in de nakoming van enige verplichting ten gevolge van onvoorziene omstandigheden die ondanks alle in redelijkheid te nemen voorzorgsmaatregelen niet voorkomen kunnen worden. Meer in het bijzonder wordt onder overmacht begrepen vertragingen veroorzaakt door technische mankementen aan het vervoermiddel, weersomstandigheden, drukte in het verkeer, stakingen, molest, oproer, terrorismedreiging, blokkades, het missen van aansluitingen, overboekingen, financieel onvermogen van de desbetreffende Dienstverlener(s), wijzigingen in de reis aangebracht door de Dienstverlener of annulering door de Dienstverlener. 

Spread draagt geen verantwoordelijkheid voor foto's, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers voor zover onder verantwoordelijkheid van, maar niet beperkt tot Dienstverlener(s). 

Voor zover Spread zelf toerekenbaar tekortschiet en de Reiziger daardoor (in)direct schade lijdt (daaronder begrepen schade wegens gederfd reisgenot), is de aansprakelijkheid van Spread beperkt tot maximaal de door Spread gefactureerde Diensten. 

De aansprakelijkheid voor schade waartegen de Reiziger is verzekerd (bijvoorbeeld door middel van het afsluiten van een reis- en/of annuleringskosten verzekering dan wel ziektekostenverzekering), alsmede aansprakelijkheid voor schade die de Reiziger lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade door het missen van aansluitingen c.q. het niet tijdig op de plaats van bestemming aankomen) wordt uitgesloten. 

Spread is niet aansprakelijk voor eventuele toezeggingen van haar personeel en/of derden (waaronder ook begrepen de desbetreffende Dienstverlener(s)), waarbij op kenbare wijze wordt afgeweken van de in deze Algemene Voorwaarden of in de toepasselijke voorwaarden van de betreffende Dienstverlener(s) vermelde condities, tenzij zulke toezeggingen schriftelijk per gewone post of e-mailadres zijn bevestigd. 

Spread is niet aansprakelijk voor vergoeding van indirecte schade, waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen gevolgschade door het niet of niet tijdig ontvangen van informatie over eventuele wijzigingen in uw vluchttijden, vluchtnummer en/of vluchtroute, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, dan wel voor de schade die de Opdrachtgever c.q. de Reiziger lijdt. 

Spread heeft geen controle over de toewijzing van stoelen door de luchtvaartmaatschappij. Indien de Reiziger een specifieke plaats wenst, raadt Spread de Reiziger aan zo vroeg mogelijk in te checken bij de betreffende luchtvaartmaatschappij. Spread kan niet garanderen dat aan de wens van de Reiziger wordt voldaan.

Artikel 7 - Wijziging of annulering door Spread

Op de website van Spread worden soms Vliegtickets en/of Vouchers aangeboden voor welke het niet mogelijk is een Vliegticket en/of Voucher af te geven voor de getoonde prijs en/of boekingsklasse. De reden hiervoor is dat de tarieven en boekingsklassen getoond op Spread.nl via volledig geautomatiseerde processen op de website van Spread geplaatst worden, en deze tarieven en boekingsklassen continue onderhevig zijn aan prijswijzigingen. Indien u geen Vliegticket en/of Voucher en geen Boekingsbevestiging ontvangt binnen 1 uur na boeking, dient de opdrachtgever direct contact op te nemen met Spread. Een medewerker van Spread kan eventuele alternatieven met u doorspreken. Spread behoudt zich echter het recht voor deze boekingen te weigeren en de vooruitbetaalde reissom volledig te restitueren. 

Boekingen zijn in beginsel gegarandeerd als de Vliegtickets en/of Vouchers door Spread namens de Dienstverlener(s) zijn afgegeven, de eerste termijn is betaald en er akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden. Wel behoudt Spread zich het recht voor om binnen 2 Werkdagen na ontvangst van de betaling en afgifte van de Vliegtickets en/of Vouchers op de door haar aangeboden en verkochte tarieven en/of boekingsklassen terug te komen. 

De reden hiervoor is dat de genoemde tarieven en boekingsklassen door de Dienstverleners worden vastgesteld en door deze derden op de Website worden geladen. Bij het laden en publiceren van deze tarieven en boekingsklassen kunnen - door bijvoorbeeld (systeem)fouten - onjuiste tarieven en boekingsklassen worden geplaatst cq. getoond waardoor Vliegtickets en/of Vouchers voor een verkeerd (d.w.z. een te laag) tarief of een verkeerde boekingsklasse worden afgegeven. 

De tarieven en boekingsklassen worden via volledig geautomatiseerde processen op de website van Spread geplaatst en Vliegtickets en/of Vouchers worden op basis van deze gepubliceerde gegevens afgegeven. Spread doet haar uiterste best deze processen en de gepubliceerde tarieven en boekingsklassen te controleren, maar kan in dat verband geen 100% garantie geven. Om die reden behoudt Spread zich het recht voor om binnen 2 Werkdagen een bijbetaling aan de Opdrachtgever te vragen of de Vliegtickets en/of Vouchers te annuleren en de vooruitbetaalde reissom volledig te restitueren indien sprake is van foutief gepubliceerde tarieven of boekingsklassen en/of indien Vliegtickets en/of Vouchers zijn afgegeven voor een onjuist tarief of onjuiste boekingsklasse en/of indien Vliegtickets zijn afgegeven met een onjuist luchthavenbelastingtarief. 

In de wereldwijde boekingssystemen worden soms combinaties van luchtvaartmaatschappijen aangeboden waarvoor het niet mogelijk is een elektronisch Vliegticket af te geven omdat deze luchtvaartmaatschappijen geen ticketovereenkomst met elkaar hebben gesloten of omdat deze luchtvaartmaatschappijen geen officieel IATA lid zijn. In deze gevallen neemt een medewerker binnen twee werkdagen na boeking contact met u op om de eventuele alternatieven door te spreken. Spread behoudt zich het recht voor deze boekingen te weigeren en de betaalde reissom te restitueren. 

Vluchtschema's zijn regelmatig onderhevig aan wijzigingen. Deze worden door luchtvaartmaatschappijen niet altijd (tijdig) doorgegeven aan Spread. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk om uiterlijk een dag voor vertrek van elke route het definitieve vluchtschema (route en tijden) te controleren. Wanneer er sprake is van mogelijke wijzigingen en/of annuleringen, is het de verantwoordelijkheid van de gekozen Luchtvaartmaatschappij om de opdrachtgever hiervan op de hoogte te stellen. Indien de opdrachtgever vragen heeft over mogelijke wijzigingen en/of annuleringen, kan de opdrachtgever contact opnemen met de gekozen luchtvaartmaatschappij.

Artikel 8 - Wijziging of annulering door de Opdrachtgever 

Na boeking is een Vliegticket in beginsel definitief geboekt en kan niet meer gewijzigd (naams-, tijds-, datum- en/of bestemmingswijziging) of geannuleerd worden. Er zijn echter uitzonderingen waarbij wijziging of annulering wel mogelijk is. Als u wilt wijzigen of annuleren dient u contact op te nemen met de klantenservice van de desbetreffende luchtvaartmaatschappij.

Indien het mogelijk is uw Vliegticket te wijzigen of te annuleren dan dient u er rekening mee te houden dat hier altijd kosten aan verbonden zijn. Dit betreft de annulerings- en/of wijzigingskosten die de luchtvaartmaatschappij in rekening brengt. De kosten van de wijziging en/of annulering zijn afhankelijk van de voorwaarden van de gekozen luchtvaartmaatschappij en de voorwaarden van het gekozen Vliegticket. Spread wijst u erop dat de kosten voor wijziging en/of annulering kunnen oplopen tot 100% van de prijs van het Vliegticket. In sommige gevallen kunnen deze kosten zelf hoger zijn indien de eerder geboekte tariefsklasse niet meer beschikbaar is. 

In het geval u niet of gedeeltelijk niet van uw ticket gebruik maakt en restitutie kan worden gevorderd van de luchtvaartmaatschappij, zal Spread indien u van deze mogelijkheid geen gebruik maakt eventuele restitutie na ongeveer 11 maanden terugvorderen namens u. Nadat Spread de restitutie heeft teruggevorderd bij de luchtvaartmaatschappij stuurt Spread u een voucher ter grootte van de waarde van de restitutie minus de van toepassing zijnde administratiekosten. Met deze voucher ontvangt u een korting op uw volgende boeking bij Spread. Spread rekent een administratieve vergoeding van € 25 per ticket voor de terugvordering van eventuele restituties. Een voucher heeft een geldigheidsduur van 1 jaar. 

Wanneer de Opdrachtgever een annuleringsverzekering heeft afgesloten ten behoeve van 1 of meerdere Reizigers en de reden van annuleren onder de voorwaarden van de annuleringsverzekering valt, betaalt de Opdrachtgever aan Spread nog steeds de in rekening gebrachte administratiekosten alsook uiteraard de premie voor de afgesloten annuleringsverzekering. Uitzondering wordt gemaakt voor Vliegtickets waarvoor de annuleringskosten 100 % zijn: hiervoor wordt maximaal 70% van de ticketprijs vergoed. De administratiekosten en vliegticketgarantie worden niet gerestitueerd. Het terug te betalen bedrag wordt aan de Reiziger overgemaakt (indien de claim is gehonoreerd door de verzekeringsmaatschappij), zodra dit bedrag door Spread is ontvangen door de verzekeringsmaatschappij. 

Artikel 9 – Indienen restitutieverzoek 

Indien het Vliegticket annuleerbaar is, dient een restitutieverzoek in beginsel binnen één jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum te zijn ingediend, tenzij de luchtvaartmaatschappij anders bepaalt. Het eventueel te restitueren bedrag wordt teruggestort op de rekening/credit card waarmee de Opdrachtgever de betaling heeft voldaan maar pas nadat het restitutiebedrag van de luchtvaartmaatschappij door Spread is ontvangen.

Of restitutie van het vliegticket mogelijk is, is volledig afhankelijk van het beleid van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij. Spread dient hier enkel als bemiddelaar en heeft geen invloed op de beslissing van de luchtvaartmaatschappij tot mogelijke terugbetaling van het vliegticket. Gezien de situatie rondom COVID-19 kan een reactie vanuit luchtvaartmaatschappijen langer duren dan gebruikelijk. Indien een luchtvaartmaatschappij besluit over te gaan tot terugbetaling van het vliegticket, duurt het gemiddeld 6 tot 8 weken tot de terugbetaling kan worden verwerkt. In sommige gevallen duurt dit aanzienlijk langer en kan het proces 6 tot 12 maanden in beslag nemen. Spread kan hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld en heeft geen invloed op de wachttijd van een terugbetaling van het vliegticket. Zoals reeds eerder vermeld is dit proces volledig afhankelijk van het beleid van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij.

Artikel 10 – Reisdocumenten 

U bent zelf verantwoordelijk voor het correct doorgeven van (persoons)gegevens die nodig zijn om een correcte boeking tot stand te brengen en uit te voeren. Indien de persoonsgegevens tussentijds worden gewijzigd dient de Reiziger de gekozen luchtvaartmaatschappij direct hiervan op de hoogte te brengen. Spread behoudt zich het recht voor kosten voor het wijzigen van persoonsgegevens in rekening te brengen. 

Spread wijst de Opdrachtgever er met nadruk op dat de eerste voornaam en achternaam van de Reiziger zoals deze in het paspoort vermeld staan, als passagiersgegevens doorgegeven dienen te worden in het boekingsproces. Indien u als vrouw getrouwd bent, dient u uw meisjesnaam zoals vermeld in uw paspoort in het boekingssysteem in te voeren en niet de achternaam van uw echtgenoot. 

Ook dient u niet de vermelding ‘echtgenoot van’ en ‘weduwe van’ in te vullen tijdens het boekingsproces. Voorbeelden: - De heer Wim van de Bos à Eerste voornaam: Wim à Achternaam: Van de Bos

- Mevrouw Katrina Maria Groothuis ev van de Bos à Eerste voornaam: Katrina à Achternaam: Groothuis. 

Gebruik geen leestekens, koppeltekens (-) of accenten. Voorbeeld: “Möller” vul in “Moller”. 

In geval de Reiziger met een Vliegticket reist waarin zijn/haar naam niet correct wordt vermeld, kan dit leiden tot het weigeren van vervoer door de luchtvaartmaatschappij. Wanneer na het bevestigen van de boeking op de Website geconstateerd wordt dat er een verkeerde naam staat of de naam niet correct gespeld is, dient de Reiziger direct contact op te nemen met de klantenservice van de gekozen luchtvaartmaatschappij. Er worden altijd kosten in rekening gebracht voor het wijzigen van gegevens in een reeds gemaakte boeking, waarvoor Spread € 50 administratiekosten in rekening brengt. Tevens kan de luchtvaartmaatschappij ook wijzigingskosten in rekening brengen. Spread kan geen enkele garantie geven dat het wijzigen van de naamsgegevens door de luchtvaartmaatschappij geaccepteerd wordt. 

U bent zelf verantwoordelijk dat u bij het op reis gaan in het bezit bent van de juiste en geldige Reisdocumenten. Voor de volledigheid; onder Reisdocumenten worden verstaan alle documenten die vereist (kunnen) zijn voor het toetreden van een land ten tijde van uw reis. In ieder geval (maar niet limitatief) worden onder Reisdocumenten verstaan: paspoort, visum, inentingsbewijzen, geboorte akten, uittreksels bevolkingsregister en toestemming formulier(en). Het is daarom erg belangrijk om meerdere malen voor uw vertrek de benodigde Reisdocumenten te controleren op geldigheid en volledigheid op de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de website van de Visumdienst (waar u per bestemming de benodigde en actuele informatie kunt vinden). Lokale regelgeving op dit gebied verandert regelmatig. Wanneer uw Reisdocumenten onvolledig of ongeldig zijn, kan uw toegang geweigerd worden tot uw vlucht. Spread aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien de Reiziger niet beschikt over geldige Reisdocumenten. 

U dient er rekening mee te houden dat veel landen eisen dat uw paspoort nog zes maanden na uw verblijfsperiode geldig is. Ook dient u er rekening mee te houden dat het aanvragen van een geldig visum enige tijd in beslag kan nemen. Spread raadt u dan ook aan zo snel mogelijk een visum aan te vragen nadat u uw Vliegticket heeft geboekt. Spread aanvaardt geen aansprakelijk indien de Reiziger niet beschikt over geldige reisdocumenten. 

Ook voor een overstap op een luchthaven dient u er rekening mee te houden dat er Reisdocumenten (o.a. paspoort, visum, inentingsbewijzen) verplicht kunnen zijn. Voor meer informatie hieromtrent verwijst Spread u door naar de​ ​website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken​ ​en de website van de visumdienst​ ​waar u per bestemming de benodigde en actuele informatie kunt vinden. 

Spread wijst u erop dat voor een groot aantal buitenlandse bestemmingen vaccinaties en/of malariatabletten noodzakelijk zijn. Het niet hebben van bepaalde inentingen kan tot gevolg hebben dat u de toegang tot een land geweigerd kan worden. Ook bij een kort verblijf zoals een overstap, kunnen vaccinaties van toepassing zijn. Verschillende instanties kunnen u informeren over de risico’s op ziekten in (sub)tropische landen en de vaccinaties daartegen. Voor advies over inentingen en ziekten kunt u terecht bij de GGD, een vaccinatiebureau in uw regio of uw huisarts. 

Indien u naar of via de Verenigde Staten reist of doorreist en gebruik wilt maken van het VISA Waiver Program (VWP) dient u toestemming te vragen om gebruik te maken van het Electronic System for Travel Authorisation (ESTA). U dient dit bij voorkeur uiterlijk 72 uur voor vertrek te doen, zodra u een Vliegticket en/of hotel heeft geboekt. Hierna kunt u nog wel ESTA-reistoestemming aanvragen, maar als u geen toestemming krijgt, heeft u wellicht niet genoeg tijd om de benodigde visa alsnog aan te vragen. De kosten voor de aanvragen komen voor rekening van de Reiziger en dienen per creditcard voldaan te worden. Het is niet toegestaan zonder ESTA naar of via de Verenigde Staten te reizen. Voor meer informatie over de aanvraag en of u in aanmerking komt voor het VWP verwijst Spread u naar de website van ESTA. 

Spread wijst alle Reizigers van en naar de Verenigde Staten erop dat uw gegevens toegankelijk zijn voor lokale autoriteiten in verband met een wettelijk verplichte veiligheidscontrole. Uw gegevens worden door ESTA slechts voor veiligheidsdoeleinden gebruikt. 

Artikel 11 – Boeken van vluchten 

Heeft u een Vliegticket geboekt, dan is de betreffende luchtvaartmaatschappij verantwoordelijk voor de boeking en worden de reisinformatie en ook de voor de uitvoering van de reis benodigde persoonsgegevens opgeslagen in het boekingssysteem van de Dienstverlener. 

Inchecken Het is de verantwoordelijkheid van de Reiziger om op tijd in te checken bij de desbetreffende luchtvaartmaatschappij. Een aantal luchtvaartmaatschappijen bieden de mogelijkheid om voor vertrek via hun website online in te checken. Wij adviseren u de website van de luchtvaartmaatschappij waarmee u reist te raadplegen om te kijken of dit voor uw vlucht(en) mogelijk is. Bij een aantal luchtvaartmaatschappijen is online inchecken zelfs verplicht, zoals maar niet uitsluitend het geval is bij Ryanair en EasyJet. Voor actuele informatie adviseren wij u contact op te nemen met de luchtvaartmaatschappij. 

Wij adviseren u om ruim voor de geplande vertrektijd in te checken en tijdig de (centrale) security check te passeren. Restitutie van uw Vliegticket, indien u uw vlucht mist, is niet mogelijk. 

Als algemene richtlijn adviseren wij de volgende inchecktijden: 

 • Europese bestemming minimaal 2 uur voor de vertrektijd; 

 • Bestemming buiten Europa minimaal 3 uur voor de vertrektijd; 

 • Voor bestemmingen met strenge veiligheidscontroles zoals, maar niet beperkt tot, de Verenigde Staten en Israël geldt een minimale inchecktijd van 3 uur voor vertrek. 

Zwangere vrouwen

Het staat de luchtvaartmaatschappij vrij zwangere vrouwen te weigeren afhankelijk van het aantal weken waarin de zwangerschap zich bevindt, raadpleeg hierover de voorwaarden van de door u gekozen luchtvaartmaatschappij.

Paspoort baby’s

Vanaf 26 juni 2012 heeft elk kind (ook baby’s) in Nederland een eigen paspoort of identiteitskaart nodig voor reizen naar het buitenland. Dit geldt zowel voor reizen naar landen binnen als buiten Europa. Het vervallen van de geldigheid van de kinderbijschrijving heeft geen gevolgen voor de geldigheid van uw eigen paspoort. Uw document blijft geldig tot de datum einde geldigheid die in het paspoort is aangegeven. Voor meer informatie hieromtrent verwijst Spread u door naar de ​website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken​. 

Reizen met baby’s

In de luchtvaart is een baby een kindje dat de leeftijd van 2 jaar op de vluchtdata, zowel de heen- als de terugreis, nog niet heeft bereikt. Een volwassen Reiziger kan over het algemeen met één baby reizen. 

Een baby heeft geen recht op een eigen stoel. Gedurende de reis dient de baby op schoot gehouden te worden. Voor meer informatie hieromtrent kunt u contact opnemen met de klantenservice van de gekozen luchtvaartmaatschappij.

Alleen reizende kinderen

Alvorens een boeking te maken voor een alleen reizend kind, dient u te allen tijde contact op te nemen met de klantenservice van de gekozen luchtvaartmaatschappij. U dient er rekening mee te houden dat alleen reizende kinderen (jonger dan 18 jaar) meestal niet door de luchtvaartmaatschappij worden vervoerd. U bent zelf te allen tijde verantwoordelijk de algemene voorwaarden van een luchtvaartmaatschappij hieromtrent te raadplegen alvorens een boeking te maken voor een alleen reizend kind onder de 18. Spread aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

Vluchttijden, vluchtnummers en vluchtroutes

De vluchttijden, vluchtnummers en vluchtroutes die bij boeking worden meegedeeld aan de Opdrachtgever zijn steeds onder voorbehoud van wijzigingen, worden niet gegarandeerd door Spread en kunnen derhalve veranderen. Het is daarom erg belangrijk om 24 uur voor vertrek het actuele reisschema te controleren. U kunt uw schema van een lijndienstvlucht nakijken op de website​ ​www.checkmytrip.com​.​ Voor overige luchtvaartmaatschappijen verwijzen we u door naar de website van de betreffende dienstverlener. Spread draagt geen verantwoordelijkheid indien de Reiziger door wijzigingen die door de luchtvaartmaatschappij zijn doorgevoerd schade ondervindt. Spread zal zich inspannen de Opdrachtgever tijdig op de hoogte te brengen van veranderingen in vluchttijden, vluchtroutes en/of vluchtnummers maar kan dit niet garanderen. Deze communicatie geschiedt uitsluitend op het e-mailadres dat door de Opdrachtgever bij de boeking is doorgegeven aan Spread. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het controleren van het reisschema.

Verplichte volgorde reisschema

Een Vliegticket bestaat uit 1 of meer coupons. Dit zijn de reisonderdelen zoals vermeld in het reisschema. Het door de Opdrachtgever betaalde tarief komt overeen met het reisschema als vermeld op het Vliegticket. Het gebruik van het gehele op het Vliegticket vermeldde reisschema is een essentieel onderdeel van de vervoersovereenkomst tussen Opdrachtgever en de luchtvaartmaatschappij. De Reiziger dient zich te houden aan de geboekte reisroute. Het is niet toegestaan om individuele coupons van de reis te annuleren of ongebruikt te laten. Een Vliegticket zal niet worden geaccepteerd indien een of meerdere coupons niet gebruikt worden in de volgorde waarin de coupons zijn uitgegeven, beginnend met de plaats van vertrek zoals vermeld op het Vliegticket. Indien de Reiziger voor een van de vluchten niet komt opdagen, zullen Luchtvaartmaatschappijen de Reiziger beschouwen als een "no show", wat leidt tot annulering van alle vervolgvluchten zonder enige schadeloosstelling. Voor een vlucht Keulen-Amsterdam-Dubai, kunt u dus niet opstappen in Amsterdam. 

Artikel 12 – Bagage meenemen 

Afmeting en gewicht van bagagestukken en handbagage zijn per luchtvaartmaatschappij verschillend. Voor de exacte bagagevoorwaarden van uw boeking van een lijndienstvlucht kunt u contact opnemen met de klantenservice van de desbetreffende luchtvaartmaatschappij. Het is mogelijk dat de luchtvaartmaatschappij extra kosten in rekening brengt voor het meenemen van bagage. Dit wordt tijdens het boekingsproces getoond. 

Artikel 13 - Servicepakketten

Het afsluiten van servicepakketten

Bij Spread kunt u gebruik maken van drie verschillende servicepakketten. Een servicepakket is een pakket dat u tijdens de aankoop van een vliegticket kunt aanschaffen waardoor u de beschikking krijgt over een aantal aanvullende diensten en services. Spread biedt de volgende drie servicepakketten aan:

Spread Pro (€19,99)

 • Automatisch inchecken

 • Gratis wijzigen of annuleren

 • Boeking bevestiging per SMS-bericht

 • Updates over uw vlucht per SMS-bericht

 • Customer service priority

 • €20,- korting op uw volgende boeking

Spread Premium (€9,99)

 • Automatisch inchecken

 • €25,- servicekosten voor wijzigen of annuleren

 • Boeking bevestiging per SMS-bericht

 • Updates over uw vlucht per SMS-bericht

 • Customer service priority

 • €10,- korting op uw volgende boeking

Spread Basic (€0)

 • Automatisch inchecken

 • €50,- servicekosten voor wijzigen of annuleren

Toelichting aanvullende diensten en services

Automatisch inchecken

Spread checkt u voor uw vlucht gratis in en stuurt voor vertrek per e-mail uw boarding pass. In sommige gevallen is het niet mogelijk u (online) in te checken en dient u dit zelf te doen. Wanneer dit niet mogelijk is wordt u hiervan per e-mail op de hoogte gebracht. Zo is het mogelijk dat u zelf online moet inchecken of dat inchecken enkel mogelijk is op de luchthaven van vertrek. Het is altijd uw eigen verantwoordelijkheid om tijdig en op de juiste wijze in te checken. Spread kan hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

Kosten wijzigen en annuleren vlucht

Voor het indienen van een verzoek tot het wijzigen of annuleren van uw vlucht rekent Spread servicekosten. Wanneer u een verzoek tot wijzigen of annuleren van uw vlucht bij Spread indient, neemt Spread namens u als bemiddelaar of tussenpersoon contact op met de uitvoerende luchtvaartmaatschappij. Of het wijzigen of annuleren mogelijk is, is geheel afhankelijk van het beleid van de luchtvaartmaatschappij. Spread is niet verantwoordelijk voor zowel het niet kunnen wijzigen of annuleren van een vlucht als het niet tijdig antwoorden van een luchtvaartmaatschappij. De servicekosten van Spread worden alleen in rekening gebracht indien wijzigen of annuleren mogelijk is en komen bovenop de kosten die de luchtvaartmaatschappij rekent. De servicekosten voor het wijzigen of annuleren worden verrekend per gehele boeking en niet per geboekt ticket.

Voorbeeld: een boeking voor 4 personen met het servicepakket ‘Spread Premium’ betaalt eenmalig €25,- servicekosten voor het wijzigen of annuleren van de vlucht. Dit is exclusief de mogelijke kosten die de luchtvaartmaatschappij in rekening brengt.

SMS-services

Hoe werkt de SMS-service?

Per SMS-bericht ontvangt u real-time informatie over uw boeking en actuele status van uw vlucht. Deze informatie wordt verstuurd naar het telefoonnummer dat u tijdens de boeking heeft ingevuld. De SMS-berichten dienen enkel ter ondersteuning en zijn niet leidend. Het is altijd uw eigen verantwoordelijkheid op de hoogte te blijven van de actuele status van uw geboekte vlucht. Spread biedt de volgende twee soorten SMS-services aan:

1.    Boeking bevestiging per SMS-bericht

Per SMS-bericht wordt u op de hoogte gebracht als uw vlucht is bevestigd en wanneer u uw boarding pass vlak voor vertrek per e-mail hebt ontvangen.

2.    SMS-berichten van updates over uw vlucht

Per SMS-bericht ontvangt u updates over uw geboekte vlucht bestaande uit actuele updates over vertragingen, wijzigingen en annuleringen. De verstuurde SMS-berichten door Spread dienen enkel ter ondersteuning. Spread doet haar uiterste best de betrouwbaarheid en zorgvuldigheid van de SMS-service te waarborgen, maar kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid en volledigheid hiervan.

Customer service priority

Wanneer u gebruik maakt van Customer service priority heeft u de garantie dat onze klantenservice binnen 2 uur op uw vragen antwoordt op werkdagen (maandag t/m vrijdag) tussen 9.00 uur en 20.00 uur. Ook is wanneer u kiest voor een servicepakket met Customer service priority de klantenservice in het weekend te bereiken.

Korting op uw volgende boeking

Ontvang aan de hand van een persoonlijke kortingscode korting op uw volgende boeking bij Spread. Deze kortingscode is na terugkomst van uw geboekte vlucht 1 jaar geldig. De persoonlijke kortingscode ontvangt u per e-mail na het boeken.

Artikel 14 - Rente en incassokosten 

De Opdrachtgever die niet tijdig aan zijn betalingsverplichting jegens Spread heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag wettelijke rente verschuldigd, tenzij de voorwaarden van de desbetreffende Dienstverlener een hoger rentepercentage voorschrijven. 

Voorts is de Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle in redelijkheid door Spread of Dienstverlener gemaakte buitengerechtelijke kosten. 

Artikel 15 – Geschillen 

Klachten van de Reiziger over de door Spread uitgevoerde Opdracht dienen schriftelijk binnen twee maanden na kennisname door de Reiziger van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, bij Spread te worden ingediend, per e-mail (​info@spread.nl​).

Binnen minimaal één week na ontvangst van de klacht door Spread, ontvangt de Reiziger schriftelijk een inhoudelijke reactie.

Artikel 16 – Intellectuele eigendomsrechten 

De Website, de inhoud van de Website met uitzondering van door derden geleverd materiaal en het merk Spread is beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Dit materiaal mag niet zonder voorafgaande toestemming van Spread worden gebruikt behoudens wettelijke toegestane uitzonderingen.

Artikel 17 - Disclaimer 

De Opdrachtgever erkent en verklaart, door de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden, tevens de Disclaimer​ ​te aanvaarden. 

Artikel 18 - Privacy 

De opdrachtgever dient in het kader van de boeking persoonsgegevens te verstrekken aan Spread. Spread is bewerker en verwerkt slechts gegevens in opdracht van en ten behoeve van de Reiziger(s) conform de instructies van Opdrachtgever. Spread verwerkt (als reisagent) persoonsgegevens noodzakelijk voor (i) de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst tussen Opdrachtgever de Dienstverlener(s) en (ii) de optimalisering van de door Spread aangeboden Diensten. Spread verwerkt de persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens voor de hiervoor genoemde doeleinden en om te voldoen aan enige op haar rustende wettelijke verplichting; 

Spread laat deels gegevens verwerken door dienstverlenende bedrijven die betrokken zijn bij het uitvoeren van de overeenkomst van Opdracht. Deze bedrijven mogen uitsluitend volgens onze aanwijzingen te werk gaan en deze bedrijven worden zorgvuldig door ons uitgekozen. Daartoe behoren o.a. aanbieders van betalingssystemen en bedrijven die voor ons kredietwaardigheids- en zekerheidscontroles uitvoeren zodat u de keuze heeft uit diverse betalingsmogelijkheden, en om problemen bij de betaling en kredietfraude te voorkomen. Hierbij worden uw gegevens door ons uitsluitend aan die instanties doorgegeven die gevestigd zijn binnen de Europese Economische Ruimte en die dus onderworpen zijn aan de strenge wetgeving op het gebied van gegevensbescherming van de EU, of die verplicht zijn tot gegevensbescherming op een vergelijkbaar niveau. 

Door het gebruik maken van de Website van Spread verklaart de Opdrachtgever het op de Website gehanteerde Privacy beleid van Spread te aanvaarden. 

Artikel 19  – Algemeen 

De oorspronkelijke tekst van deze Algemene Voorwaarden is opgesteld in de Nederlandse taal en altijd leidend bij de uitleg van de hierin opgenomen bepalingen. 

Als enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden niet geldig, niet bindend, nietig of vernietigbaar is, heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen. Spread zal zo spoedig mogelijk nadat de ongeldigheid, nietigheid of vernietigbaarheid is gebleken voorzien in een nieuwe bepaling die wel geldig is. Spread behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen.

Artikel 20 - Toepasselijk recht 

Op de overeenkomst van Opdracht tussen Spread en de Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

Bijlage A - Begrippenlijst

Algemene Voorwaarden:​ betekent deze Algemene Voorwaarden voor boekingen die van tijd tot tijd worden aangepast of gewijzigd. 

Boekingsbevestiging: dit is het moment dat de Opdrachtgever het online boekingsproces afsluit en de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op de overeenkomst van Opdracht alsmede de daarmee van toepassing zijnde voorwaarden van de Dienstverlener heeft aanvaard. Met het aanvaarden van de toepasselijke voorwaarden is de Opdrachtgever gebonden aan de Opdracht. De Boekingsbevestiging wordt naar het opgegeven e-mail adres van de Opdrachtgever verzonden. 

Dienst(en):​ de op de Website aangeboden Dienst die wordt aangeboden door de Dienstverlener. 

Dienstverlener:​ de vervoerder of andere verlener van Diensten op het gebied van reizen zulks in de ruimste zin des woords met wie de Opdrachtgever een overeenkomst aangaat tot het verschaffen van vervoer, verblijf of het verlenen van andere Diensten en die met inachtneming van diens toepasselijke voorwaarden, verantwoordelijk is voor de uitvoering van deze Diensten. 

Lijndienst (​ maatschappijen)​: zijn luchtvaartmaatschappijen die volgens vastgestelde tijden vertrekken en wordt uitgevoerd door Lijndienst maatschappijen. 

Low-cost (​ maatschappijen): zijn luchtvaartmaatschappijen die op allerlei manieren geld proberen te besparen, en dit voordeel doorberekenen aan de consument, waardoor Vliegtickets vaak voor (extreem) lage prijzen kunnen worden aangeboden. Deze goedkope vluchten worden voornamelijk aangeboden naar bestemmingen binnen Europa. 

Opdracht:​ de overeenkomst van Opdracht tussen de Opdrachtgever en Spread, waarbij Spread optreedt als reisagent en zich jegens de Reiziger(s) verbindt bemiddelingsdiensten te verlenen op het gebied van reizen, zulks in de ruimste zin des woords. 

Opdrachtgever:​ degene die bij Spread een boeking plaatst. 

Reisdocumenten:​ alle documenten die vereist (kunnen) zijn voor het toetreden van een land. In ieder geval: paspoort, visum, inentingsbewijzen, geboorte akten, uittreksels bevolkingsregister en toestemming(s) formulier(en). 

Reiziger:​de Opdrachtgever (aanmelder) of degene te wiens behoeve de door Spread verrichte Diensten zijn bedongen en die dat beding heeft aanvaard. 

Vliegticket:​ een vervoersbewijs uitgegeven in papieren of in elektronische vorm door of namens de luchtvaartmaatschappij als Dienstverlener na volledige afronding van het boekings- en betalingsproces. Een elektronisch vervoersbewijs wordt in deze algemene voorwaarden gelijk gesteld met een E-ticket. 

Servicepakket: een servicepakket is een pakket dat u tijdens de aankoop van een vliegticket kunt aanschaffen waardoor u de beschikking krijgt over een aantal aanvullende diensten en services.

Spread:Spread is een onafhankelijke Nederlandse vliegticketvergelijkingssite die vliegtickets aanbiedt in termijnen.

Voucher: ​een waardebon die Spread elektronisch verstrekt aan de Opdrachtgever namens de Dienstverlener(s), met uitzondering van het Vliegticket, dat als betalingsbewijs van de geboekte Dienst geldt. 

Website:​ www.spread.nl 

Werkdagen:​ weekdagen van maandag tot en met vrijdag, op bijzondere- en feestdagen gelden afwijkende openingstijden.

Reistips rechtstreeks in je inbox

Schrijf je in voor €5 korting op je boeking.